Ekološki leksikon Požeško-slavonske županije

Tijekom iskustvenog, suradničkog i istraživačkog učenja u okviru projekta GEL, nastao je „Ekološki leksikon Požeško-slavonske županije“ kao zbirka temeljnih ekoloških znanja o zavičaju. Istražujući široki spektar tema iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja, učenici i njihovi mentori upoznavali su pripadaju­će znanstvene i stručne pojmove te odgovarajuće po­jave u zavičajnom okolišu i prirodi. Marljivo su ih su­stavno popisivali, razjašnjavali i dopunjavali u suradnji sa stručnjacima u pojedinom području te opisivali u svojim izvještajima o rezultatima pregleda­vanja literature, mjerenja, motrenja i snimanja na te­renu. Konačno, nastavnici mentori i vanjski stručnjaci oblikovali su tako prikupljeni materijal te su ga zajed­no sa svojim autorskim prilozima i javno dostupnim sadržajima sastavili u konačni sadržaj Leksikona, koji je re­levantan za upoznavanje i razumijevanje ekoloških pitanja i problema u zavičaju.

Kategorija dokumenta: