Projekt GEL, Od ideje do kurikula Zaštita okoliša i održivi razvoj

Ova knjižica sažeto opisuje aktivnosti i rezultate projekta „GEL – Gimnazijski ekološki laboratorij“, što ga je s partnerima i suradnicima provodila Gimnazija u Požegi od 19. kolovoza 2013. do 18. veljače 2015. godine. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a njegov glavni cilj bio je izraditi novi međupredmetni kurikul kojim će gimnazije i druge srednje škole obogatiti ponudu izbornih sadržaja i izvannastavnih aktivnosti namijenjenih razvoju učeničkih kompetencija u području zaštite okoliša i održivog razvoja. Kurikul su suradnički izrađivali učenici, nastavnici i eksperti, a zasnovan je na ishodima učenja te izrađen prema instrumentariju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO-a). Specifični cilj bio je osposobiti učenike i nastavnike za praktičnu primje­nu znanja i vještina te za argumentirano društveno djelovanje u zaštiti okoliša i promicanju održivog razvoja sukladno tom novom kurikulu. Provedbom projekta GEL stvoreni su kadrovski i materijalni uvjeti za primjenu novoga kurikula u požeškoj Gimnaziji te njegovo širenje na druge zainteresirane gimnazije i srednje škole: izrađeni su priručnici za učenike i nastavnike te internetski portal za e-učenje, informiranje i suradnju u području zaštite okoliša i održivog razvoja zavičaja www.gelnet.hr.

Kategorija dokumenta: