Stanje okoliša Požeško-slavonske županije – Portfolio

Publikacija „Stanje okoliša Požeško-slavonske županije – Rezultati motrenja i istraživanja od kolovoza 2013. do siječnja 2015. godi­ne“ sadrži postere koji prikazu­ju probrane rezultate različitih fizikalnih, kemijskih, bioloških, meteoroloških, društvenih, kulturoloških i drugih motrenja i istraživanja te zajedno čine svojevr­snu jedinstvenu sliku stanja okoliša i održivog razvoja Požeško-slavonske županije. Na posterima su sažeto i pregledno prikazani samo glavni i karakteristični nalazi, odnosno indikatori stanja okoliša okvirno okupljeni u četiri tematske cjeline: okoliš, društvo, gospodarstvo i zdravlje. Svaki list (poster) kratka je priča za sebe, a čitatelju ostavljamo neka ih sam na svoj način poveže u zaokružen prikaz stanja okoliša i održivog razvoja našeg zavičaja. Posteri su u ovom portfoliu tiskani i uvezani u knjigu na papiru veličine A3, a svaki je zasebno tiskan na formatu A1. Više podataka o rezultatima navedenih istraživanja možete pronaći u posebnim člancima u rubrici Istraživanja na ovom internetskom portalu.