Zaštita okoliša i održivi razvoj: priručnik za nastavnike

Priručnik za nastavnike uz kurikul „Zaštita okoliša i održivi razvoj“ sadrži opće informacije, upute i ideje kako organizirati učenje i poučavanje te širok spektar raznovrsnih učioničkih i terenskih aktivnosti kojima se učenicima pomaže smjestiti rezultate njihovih lokalnih motrenja i mjerenja u širi kontekst globalnih problema zaštite okoliša i održivog razvoja. Cilj ovog priručnika je pomoći nastavnicima u realizaciji kurikula „Zaštita okoliša i održivi razvoj“ (ZOOR), koji pripre­ma učenike za ostvarivanje pripadajućih ishoda učenja. Priručnik i kurikul čine cjelinu te je pri korištenju priručnika nužno se oslanjati na njega.

Kategorija dokumenta: