Zaštita okoliša i održivi razvoj: priručnik za učenike

Priručnik za učenike uz međupredmetni kurikul „Zaštita okoliša i održivi razvoj za gimnazije i druge srednje škole“ nudi učenicima osnovne teorijske sadržaje o temama obuhvaćenim kurikulom „Zaštita okoliša i održivi razvoj“, upute za ostvarivanje pojedinih aktivnosti i praktičnog rada, protokole za mjerenja i odgovarajuće radne listove. U dogovoru s nastavnicima, učenici će koristiti ono što će dobro poslužiti u ostvarivanju ciljeva kurikula i postizanju očekivanih ishoda učenja. Priručnik nije zamišljen kao cjelovit i sveobuhvatan udžbenik, već kao polazište i osnovni smjerokaz u proučavanju širokog područja održivog razvoja, pa učenike u njemu upućujemo i potičemo na upotrebu različitih dodatnih izvora znanja.

 

Kategorija dokumenta: