Izvor slika: 
GEL Medija forum

Mjerenje buke na Trgu sv. Trojstva u Požegi

Mjerenjem ekvivalentne razine buke htjeli smo utvrditi, da li je izmjerena razina buke okoliša u vanjskom prostoru, na odabranim lokacijama u gradu Požegi, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

Kao mjesta mjerenja smo izabrali: 1. Trg Svetog Trojstva , Požega (φ = 450 19´ 52˝ N, λ = 170 40´36˝ E),  2.  Pješačka zona , Ul. Sv. Florijana 2 , Požega ( φ = 450 19´ 56˝  N ,   λ = 170 40´36˝ E  ), 3.  Kružni tok ispred pošte , Ul. Kamenita vrata 8 , Požega ( φ = 450 20´ 06˝  N  , λ = 170 40´ 41˝ E  ), 4.  Ispred Gimnazije Požega , Ul. Dr. F. Tuđmana 4a , Požega ( φ = 450 20´ 04˝ N  , λ = 170 40´ 47˝  E ).

Za mjerenje smo koristili zvukomjer KIMO DB 200.  Mjerenje smo izvršili 22.11.2014. od 14,00 – 16,00 h.

 

Prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave ( NN 145/04) na navedenim lokacijama ocjena ekvivalentna razina buke ne bi smjela prelaziti danju 55 dB (A).

Na navedenim lokacijama zvukomjerom je sniman je uzorak buke u trajanju od 15 minuta. Dobivene su sljedeće ekvivalentne razine buke:

1. 62,4 dB(A) – na Trgu  Svetog Trojstva

2. 56,7 dB(A) – u pješačkoj zoni

3. 65,1 dB(A) – kod kružnog toka kod pošte

4. 65,1 dB(A) – ispred Gimnazije.

 

Dobivene razine buke su uglavnom posljedica prolaska vozila cestom. Tako na primjer za vrijeme mjerenja na Trgu Svetog Trojstva se nabrojilo prolazak 140 vozila od čega su 5 bila teža vozila.

Izmjerene ekvivalentne razine buke prelaze propisane razine buke te ne udovoljavaju uvjetima za buku za dan prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave ( NN 145/04).

Mjerenje buke bi trebalo ponoviti na istim lokacijama u različito doba dana.

 

Mjerenje izvršili:

Marin Maričević 4.a , Ana Jozić 3.b i Iva Šarić 3.c

Slike i video: 
Da
Kategorija istraživanja: 
Dodavanje lokacije: 
Ne