Mjerenje buke u zatvorenom prostoru

Mjerenjem ekvivalentne razine buke htjeli smo utvrditi, da li je izmjerena razina buke u zatvorenom boravišnom prostoru, odabranih lokacija u zgradi Gimnazije u  Požegi, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

Kao mjesta mjerenja smo u zgradi Gimnazije Požega izabrali: 1. Konferencijsku dvoranu ( u podrumskom prostoru), 2. Hodnik i stubište ( 2. kat), 3. Učionicu fizike ( 2. kat).

Za mjerenje smo koristili zvukomjer KIMO DB 200.  Mjerenje smo izvršili 28.11.2014. od 16,14 h – 18,30 h . Tada u školi nema nastave.

Prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave ( NN 145/04) na navedenim lokacijama ocjenska ekvivalentna razina buke ne bi smjela prelaziti danju 35 dB(A). To vrijedi kod zatvorenih prozora i vrata prostorija i da se u prostorijama ne odvija nikakva aktivnost.

Na navedenim lokacijama zvukomjerom je sniman je uzorak buke u trajanju od 15 minuta. Dobivene su sljedeće ekvivalentne razine buke:

 

1. 36,1 dB(A) -  u Konferencijskoj dvorani (u podrumu)

2. 44,5 dB(A) – na hodniku i stubištu ( 2. kat)

3. 34,3 dB(A) – u učionici fizike ( 2. kat).

 

Dobivene razine buke su uglavnom posljedica rada klima uređaja , rada zidnog sata i rada pomoćnog osoblja (podvornika) u zgradi.

Mjerenje bi trebalo ponoviti u uvjetima da u zgradi nema nikoga.

Izmjerene ekvivalentne razine buke na mjestima 1 i 3 ne prelaze propisane razine buke te udovoljavaju uvjetima za buku za dan prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave ( NN 145/04). Na mjestu 2 je povišena buka. To je zbog specifičnosti prostora. U taj prostor dolazi zvuk različitih izvora od prizemlja do potkrovlja.

 

Mjerenje izvršili:

Marin Maričević 4.a , Ana Jozić 3.b i Iva Šarić 3.c

Dragutin Kovačević, prof.

Slike i video: 
Da
Kategorija istraživanja: 
Dodavanje lokacije: 
Ne