Mjerenje polja baznih stanica za mobitele

Mjerenjem polja baznih stanica za mobitele htjeli smo utvrditi da li su izmjerene vrijednosti polja  u skladu s pozitivnim zakonskim propisima u Republici Hrvatskoj. Prema Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 98/2011) granične vrijednosti električnog i magnetskog polja  za frekvenciju 936 MHz su: E = 0,55·f1/2 16,8 V/m  i  H =0,00148·f1/2 =  4,53 mA/m.

Mjerenje električnih i magnetskih polja baznih stanica za mobitele vršeno je pomoću mjerača polja TES-EM92. Mjerenje polja je izvršeno u trajanju od 6 minuta  ( vrijeme uprosječenja). Izabrani  mod  je za mjerenje za sve tri osi ( x, y, z) odjednom i prikaz maksimalne prosječne vrijednosti mjerene veličine (MAXAVG).

Mjerenje električnih i magnetskih polja baznih stanica za mobitele izvršena su:

1) 18.06.2014. od 11,20- 11,26 h  u Poljani ,

2) 30.10.2014. od  9,20 – 10,30 h na nekoliko mjesta u Požegi ,

3) 28.10.2014.

    a) od 10,30 – 10,36 h kod OŠ „Vladimir Nazor“ u Trenkovu ,

    b) od 16,30 – 17,05 h u Pleternici.

 

Rezultati mjerenja su u tablici:

Lokacija broj

Mjesto

Geografske koordinate

 

Jakost el. polja

E (mV/m)

Jakost mag. polja

H ( mA/m)

1.

Ribnjaci , Ribnjačarstvo Poljana

φ=450 31´ 14˝ N

λ= 160 56´ 34˝ E

10,1

0,0267

2.

Požega , Kamenita vrata 8,

nasuprot pošte,  ( 23 m od antene)

φ=450 20´05˝ N

λ=170 40´40˝ E

917,0

2,434

3.

Gimnazija, Požega, dr. F. Tuđmana 4a ,

Igralište ( 155m od antene)

 

φ= 450 20´ 03˝ N

λ= 170 40´ 45˝ E

 

332,0

0,9010

4.

Gimnazija, Požega, dr. F. Tuđmana 4a ,

sa Zvjezdarnice ( 142 m od antene)

915,0

2,468

5.

Osnovna škola Vladimir Nazor, Trenkovo,

Mlinska 3 ;  sa igrališta

φ= 450 24´ 07˝ N

λ= 170 40´ 16˝ E

797,4

2,414

6.

Starac ,

brdo iznad Pleternice

φ= 450 17´ 51˝ N

λ= 170 47´ 15˝ E

279,2

1,072

7.

Pleternica, E. Podubskog 77 ,

(privatni posjed)

φ= 450 17´ 33˝ N

λ= 170 48´ 59˝ E

6,1

0,0180

Mjerenja polja baznih stanica za mobitele na navedenim lokacijama ne prelaze propisane vrijednosti polja. Izmjerene vrijednosti jakosti električnog polja  niti na jednoj lokaciji ne prelaze vrijednost  1 V/m, a granična vrijednost jakosti električnog polja je oko 17 V/m.

Slabija jakost električnog polja na lokacijama 1 i 7 je iz razloga što su te lokacije daleko od baznih stanica. Lokacije 3 i 4 se praktično razlikuju samo po visini  na kojoj se nalazio mjerni uređaj u odnosu na visinu bazne stanice. Na lokaciji 4 je uređaj bio skoro na visini na kojoj je bazna stanica pa se zato izmjerilo veću jakost električnog polja.

 

Mjerenja vršili učenici :

Doris Karan , 3.c

Helena Jakoubek, 3.c

Marin Maričević, 4.a

Dragutin Kovačević,prof.

 

Slike i video: 
Da
Kategorija istraživanja: 
Dodavanje lokacije: 
Ne