Ekološki leksikon Požeško-slavonske županije

Tijekom iskustvenog, suradničkog i istraživačkog učenja u okviru projekta GEL, nastao je „Ekološki leksikon Požeško-slavonske županije“ kao zbirka temeljnih ekoloških znanja o zavičaju. Istražujući široki spektar tema iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja, učenici i njihovi mentori upoznavali su pripadaju­će znanstvene i stručne pojmove te odgovarajuće po­jave u zavičajnom okolišu i prirodi.