Zaštita okoliša i održivi razvoj: priručnik za učenike

Priručnik za učenike uz međupredmetni kurikul „Zaštita okoliša i održivi razvoj za gimnazije i druge srednje škole“ nudi učenicima osnovne teorijske sadržaje o temama obuhvaćenim kurikulom „Zaštita okoliša i održivi razvoj“, upute za ostvarivanje pojedinih aktivnosti i praktičnog rada, protokole za mjerenja i odgovarajuće radne listove. U dogovoru s nastavnicima, učenici će koristiti ono što će dobro poslužiti u ostvarivanju ciljeva kurikula i postizanju očekivanih ishoda učenja.

Zaštita okoliša i održivi razvoj: priručnik za nastavnike

Priručnik za nastavnike uz kurikul „Zaštita okoliša i održivi razvoj“ sadrži opće informacije, upute i ideje kako organizirati učenje i poučavanje te širok spektar raznovrsnih učioničkih i terenskih aktivnosti kojima se učenicima pomaže smjestiti rezultate njihovih lokalnih motrenja i mjerenja u širi kontekst globalnih problema zaštite okoliša i održivog razvoja. Cilj ovog priručnika je pomoći nastavnicima u realizaciji kurikula „Zaštita okoliša i održivi razvoj“ (ZOOR), koji pripre­ma učenike za ostvarivanje pripadajućih ishoda učenja.