GEL - Gimnazijski ekološki laboratorij

Projekt Gimnazijskog ekološkog laboratorija potaknut je potrebom osmišljavanja novih pristupa učenju i javnog djelovanja nakon preseljenja Gimnazije u novu zgradu opremljenu suvremenom nastavnom opremom i IC tehnologijom. Tema je odabrana prema velikom interesu učenika za izbornu nastavu iz područja ekologije (oko 15% učenika prema anketama) te podatku da područje prirodnih i biomedicinskih znanosti upisuje svake godine 20-25% završenih gimnazijalaca.

 

Natječaj za dodjelu sredstava iz pretpristupnih fondova EU:

Daljnji razvoj i provedba Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira
IPA BGUE 04 06 – Razvoj ljudskih potencijala
Referentni broj: Europeaid/131254/M/ACT/HR
Lot 1: primjena HKO-a u općem obrazovanju
 
Ugovaratelj:
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Odjel za financiranje i ugovaranje EU programa
Ugovor broj: IPA4.1.3.1.06.01.c05
Ugovoreni iznos: 196.458,42 Eura
Iznos darovnice: 158.286,55 Eura
Početak realizacije: 19.08.2013.
Završetak projekta: 18.02.2015.
 
Ukupno trajanje projekta je 18 mjeseci.