Suradnjom učenika i nastavnika s vrsnim ekspertima edukatorima te struč­njacima iz partnerskih i suradničkih ustanova, ali i mnogim drugim organizacijama i pojedincima, tijekom provedbe projekta opre­mljen je i osnovan gimnazijski ekološki laboratorij, nastavnici su osposobljeni za izradu kurikula utemeljenog na ishodima učenja sukladno instrumentariju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, učenici i nastavnici osposobljeni su za sustavno snimanje stanja okoliša te su izvršena mnoga motrenja, snimanja i mjerenja sastavnica održivog razvoja Požeško-slavonske županije: okoliša i prirode, društva i gospodarstva. Rezultati takvog zajedničkog napora su: