Glavni cilj

projekta je unaprijediti Hrvatski kvalifikacijski okvir kreiranjem i provedbom međupredmetnog kurikula za gimnazije u području zaštite okoliša i održivog razvoja. Kurikul će suradnički izrađivati učenici, nastavnici i eksperti, a zasnivat će se na ishodima učenja i bit će izrađen prema principima Europskog kvalifikacijskog okvira (EQF-a) i Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a).
 

Specifični cilj

je kroz aktivnosti gimnazijskog ekološkog laboratorija osposobiti učenike i nastavnike za praktičnu primjenu znanja i vještina te za argumentirano društveno djelovanje u zaštiti okoliša i promicanju održivog razvoja. Oni će moći povezati znanje iz različitih nastavnih predmeta, školu i život, znanja i vrijednosti, znanstvene spoznaje i praksu.