Gimnazija u Požegi će ojačati vlastite ekološke potencijale te učvrstiti položaj i ugled napredne odgojno-obrazovne ustanove te mogućeg središta izvrsnosti u hrvatskom obrazovnom sustavu.

Sve osnovne i srednje škole u Županiji, njih 22 (ali i druge škole u Republici Hrvatskoj), moći će koristiti metodička i metodološka rješenja, rezultate istraživanja i obrazovne sadržaje proizvedene u gimnazijskom ekološkom laboratoriju u vlastitom odgojno-obrazovnom radu.

Tijela lokalne uprave i samouprave (10 gradova i općina) moći će koristiti rezultate rada gimnazijskog ekološkog laboratorija u pripremi i praćenju provedbe (samo)upravnih odluka u području gospodarenja okolišem.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - MZOS  će u požeškoj Gimnaziji imati ogledno mjesto za sustavan odgojno-obrazovni rad i stručno usavršavanje u području zaštite okoliša.

Udrugama u području upravljanja okolišem će rezultati rada gimnazijskog ekološkog laboratorija poslužiti u pripremi, provedbi i vrednovanju vlastitih aktivnosti u zaštiti okoliša i promicanju održivog razvoja, a građanima s područja Požeške kotline i šireg ti će rezultati omogućiti sustavnije i točnije informiranje o pitanjima i problemima upravljanja okolišem.