Ustanova obavlja sljedeće djelatnosti: 1. Zaštitu, održavanje i promicanje zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Požeško-slavonske županije u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode,osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara; 2. Nadzor nad  provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja. Zaštita prirode obavlja se sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode kojeg donosi Upravno vijeće Javne ustanove uz suglasnost Župana.
Parkom prirode upravlja Ustanova koju je osnovala Vlada Republike Hrvatske Uredbom o osnivanju Javne ustanove Park prirode Papuk (Narodne novine br. 96/99), a u izravnoj je nadležnosti  Ministarstva zaštite okoliša  i prirode. Djelatnost Ustanove uključuje zaštitu, održavanje i promicanje parka prirode u cilju zaštite i očuvanja bitnih značajki i uloge Parka prirode, osiguravanje neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na zaštićenom području.